Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
piątek, 23 stycznia 2015

Spotkanie autorskie z panem Andrzejem Chodackim

15 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Chodackim, naszym regionalnym literatem, promujące jego najnowszy zbiór opowiadań "Wyczekując dnia". Zorganizowała je Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie oraz Starostwo Parczewskie.
"Wyczekując dnia" to zbiór dwudziestu pięciu przeważnie krótkich opowiadań będących swoistego rodzaju przypowieściami, często opartymi  na zasłyszanych  przez autora historiach. Ukazane losy bohaterów opowiadań uwikłane są w tragiczne wydarzenia związane z historią naszego narodu. Służą one przekazaniu prawdy o wartościach takich, jak: honor, odwaga, wiara, piękno i zwykła ludzka życzliwość.
Pan Chodacki wyjaśnił, dlaczego taki tytuł nadał swoim opowiadaniom. Otóż wyczekuje on dnia, w którym nie będzie już wojen, kiedy nie będą ginęli niewinni ludzie.
         
Fot. Weronika Chilczuk
W prezentacji twórczości, nie tylko literackiej, bo też fotograficznej i muzycznej pana Andrzeja uczestniczyli zebrani na sali: młodzież szkolna - także z naszego liceum, nauczyciele i miłośnicy talentów parczewskiego pisarza. I właśnie do młodzieży skierowane były słowa zachęty do rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz zapewnienia pomocy jakiej mogą udzielić osoby i instytucje promujące rodzimych adeptów twórczości artystycznej.
Fot. Weronika Chilczuk