Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
piątek, 28 października 2011

Konkursy, konkursy, konkursy!


W związku z obchodami Miesiąca Bibliotek Szkolnych zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski i bibliotekę szkolną:

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
           „Życie to pasja”

Regulamin

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Cele konkursu:
 • propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
 • inspirowanie twórczych poszukiwań,
 • rozwijanie postawy człowieka z pasją. 
  Uczestnicy:
   Konkurs adresowany jest do młodzieży naszej szkoły
Temat konkursu:
Zachęcamy do zgłaszania swoich zdjęć na konkurs, w którym liczyć się będzie umiejętność uchwycenia aparatem chwil i zdarzeń, które najlepiej pokazują nasze zainteresowania i pasje.
Zasady i warunki uczestnictwa: 
1.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie na niżej podany adres niepublikowanej dotychczas pracy fotograficznej wykonanej w technice dowolnej a odnoszącej się do tematu konkursu.
2. Każdy autor może przesłać do 3 (trzech ) prac.
3.Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako jedna praca. Ilość fotografii w zestawie – do 3 sztuk.
4.Organizator przyjmuje prace tylko w formie elektronicznej (format JPG). Wymiar dłuższego boku przesyłanych plików nie może być krótszy niż 2816 pikseli. Rozmiar pojedynczego maila z załącznikami nie może przekraczać 10 MB. Razem ze zdjęciami należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, klasa oraz tytuł zdjęcia.  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia wybranych prac na wystawie szkolnej po zakończeniu konkursu. 
Zasady i kryteria oceny: 
1. Prace będą oceniane przez dwa niezależne podmioty: jury i internautów.
2. Podstawowym kryterium oceny jury będzie wartość artystyczna prac.
3. Prace, które zostaną przesłane w terminie zgodnym z niniejszym regulaminem zostaną opublikowane na www.liceum-parczew.pl 26 listopada. Tego samego dnia rozpocznie się głosowanie na najlepszą pracę.
4. Za najlepsze prace Organizatorzy przewidzieli dla uczestników nagrody rzeczowe. 
Terminarz: 
1. Nadsyłanie prac do 25 XI 2011 r.
2. Głosowanie na szkolnej stronie internetowej www.liceum-parczew.pl – 26 XI – 11 XII 2011 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu 13 XII 2011 r.
3. Prace należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
konkursy@liceum-parczew.pl
   Konkurs na tautogram

   - krótki wierszyk lub historyjkę,w którym wszystkie wyrazy będą zaczynały się na tą samą literę 

   1. Tematyka utworów jest dowolna, mile widziane będą tautogramy zawierające w treści wyrazy: książka, czytanie, biblioteka.  

   2. Pod utworem należy dopisać imię i nazwisko oraz klasę  

   3. Utwory oceniane będą przez Jury.  

   4. Za zajęcie I,II i III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.  

   5. Termin nadsyłania prac mija 30.XI. 2011 r.  

   6. Własne i niepublikowane wcześniej prace można przynieść do biblioteki lub przesyłać na adres: konkursy@liceum-parczew.pl

    Złota Lista Książek

    Plebiscyt na najciekawszą, najchętniej czytaną, ulubioną książkę uczniów naszej szkoły
    1. Plebiscyt będzie trwał od 2 do 30 listopada 2011 r., a głosy będzie można oddawać w bibliotece szkolnej, w godzinach jej otwarcia.
    2. Każdy uczestnik wpisze na kartce tytuł ulubionej książki oraz poda swoje imię i nazwisko.
    3. Z wytypowanych książek (od najczęściej wymienianych tytułów po pojedyncze) zostanie utworzona Złota Lista Książek.
    4. Spośród osób, które wezmą udział w plebiscycie zostanie wylosowana jedna kartka, a uczeń który wskazał swoją ulubioną książkę otrzyma nagrodę rzeczową.
     poniedziałek, 24 października 2011

     Preferencje czytelnicze uczniów klas I


     Próba odpowiedzi na pytanie, jakie preferencje czytelnicze mają uczniowie klas pierwszych naszej szkoły
     (na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet)


     Czym zajmują się uczniowie klas pierwszych w czasie wolnym?
     Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, najwięcej osób (tutaj nie ma zaskoczenia) - 15 korzysta z komputera, słuchaniem muzyki zajmuje się - 11, spotyka się ze znajomymi - 9, ogląda telewizję (filmy) także - 9, gra w piłkę - 7, uprawia sport - 6, uczy się - 5, czyta - 5, śpi - 4, łowi ryby - 2, jeździ na rowerze - 2, fotografuje - 2. Pojedyncze odpowiedzi wskazywały na: rozmowę z bliskimi, grę na gitarze, uczenie się języków, oglądanie meczów, rysowanie, zajmowanie się kotami - psem, gry video, odpoczynek, grę na pianinie, grafikę komputerową, montaż – edycję filmów. 


     Największa liczba uczniów spędza wolny czas przy komputerze, a ile w przybliżeniu godzin dziennie?
     Zaskakujące i raczej niemożliwe wydają się odpowiedzi 4 osób, które w ogóle nie spędzają czasu przed komputerem. Około 1 godzinę dziennie korzysta z komputera 14 uczniów, najwięcej – 28 uczniów 2-3 godziny, 11 uczniów 4-5 godzin i 8 uczniów 6 godzin i więcej.


     W jaki sposób uczniowie pozyskują książki do czytania?
     Najwięcej osób wypożycza je z bibliotek – 33, drugim źródłem pozyskiwania książek jest zakup – 26. Od znajomych pożycza książki 17 osób, a z Internetu pozyskuje je 12 osób.


     Jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek w ostatnim roku, sytuacja przedstawia się następująco:
     0 – 8 uczniów
     1-5 – 15 uczniów
     6-10 – 19 uczniów
     11-15 – 6 uczniów
     16-20 – 12 uczniów
     21-30 – 9 uczniów
     30 i więcej – 4 uczniów


     Jakie czasopisma czytają uczniowie?
     Niestety największa liczba osób, aż 27 nie wskazała żadnego tytułu. Na pierwszym miejscu uplansowało się „Bravo” - 6 osób; dalej: CD-Action, Cogito, Avanti, Gazeta Wyborcza po 3 osoby; następnie: Newsweek, PC World, Młody Technik, Pani Domu, Bravo Sport, Tele Gazeta po 2 osoby. Pojedyncze odpowiedzi podawały: Dziennik Wschodni, Słowo Podlasia, Focus, PC Format, Chip, Glamour, Ell, Party, Show, Dobre Rady, Z życia wzięte, Sukcesy i porażki, Kuchnia Polska, Psy


     Z jakich bibliotek uczniowie korzystają ?
     Z bibliotek publicznych korzysta 25 uczniów, z bibliotek szkolnych 24, z bibliotek internetowych 5, z biblioteki pedagogicznej 1, a 23 uczniów w ogóle nie korzysta z bibliotek.


     Jakiego rodzaju zbiory według uczniów powinny znajdować się w bibliotece szkolnej?
     Najwięcej, bo po 5 uczniów uzyskały propozycje wskazujące na: literaturę fantasy, literaturę młodzieżową i lektury. Następne to: książki przygodowe, popularnonaukowe i różnego typu – po 4 głosy. Natomiast po 3 głosy zostały oddane na: literaturę popularnonaukową, współczesną i horrory. Pojedynczo zostały wytypowane: repetytoria, zbiory zadań, podręczniki, powieści, nowości, kryminały, biografie, poradniki, książki edukacyjne

     Skąd pierwszoklasiści dowiadują się, że jakąś książkę warto przeczytać?
     Głównym źródłem tej wiedzy są koledzy i znajomi – tak wskazało 35 uczniów. Następnie – 19 uczniów wytypowało Internet, po 2 uczniów wskazało szkołę, nauczycieli, czytanie recenzji. Inne źródła to: biblioteka, księgarnia, gazety.
     Książki i autorzy polecani przez uczniów klas pierwszych kolegom:
     A. Sapkowski – saga o Wiedźminie
     J. Rowling – seria o Harrym Potterze
     J. Tolkien – Władca Pierścieni
     S. Meyer – Zmierzch
     H. Sienkiewicz – Potop, Quo vadis
     J. Domagalik – Koniec wakacji
     S. King - Carrie
     P.C. Cast, K. Cast – cykl Dom nocy
     D. Brown – Kod Leonarda da Vinci, Cyfrowa twierdza, Anioły i demony
     A. Pilipiuk – Kroniki Jakuba Wędrowycza
     R. Riordan – seria powieści na podstawie mitologii
     T. Prattchet – Świat Dysku
     Ch. Paolini – Eragon
     S. Becket – Szepty zmarłych
     B. Rosiek -Pamiętnik narkomanki
     J. Austin -Duma i uprzedzenie
     A. Mickiewicz
     M. Białoszwski
     M. Cabot
     K.K. Baczyński
     P. Jasienica
     Sz. Hołownia


     Z analizy przeprowadzonych ankiet wyłania się taki oto obraz potencjalnego użytkownika biblioteki szkolnej:
     • nie jest zaskoczeniem, że uczniowie najwięcej wolnego czasu spędzają przed komputerem, a spędzają go dość dużo w ciągu dnia (może nawet za dużo). Cieszy to, że pierwszoklasiści mają tak różnorodne zainteresowania i hobby;
     • połowa przebadanych uczniów korzysta z usług bibliotek, głównie publicznych i szkolnych;
     • całkiem przyzwoicie prezentują się wyniki dotyczące ilości przeczytanych książek w ciągu roku – najwięcej odpowiedzi padło w granicach 6-10 książek;
     • połowa badanych czyta czasopisma, a mogłoby więcej;
     • uczniowie w bibliotece szkolnej najchętniej widzieliby literaturę fantasy i książki młodzieżowe oraz lektury, szkoda że prawie połowa badanych nie wyraziła zdania w tej kwestii;
     • książki, które uczniowie poleciliby swoim kolegom to na pierwszym miejscu fantasy(saga o Wiedźminie, seria o Harrym Potterze, Władca Pierścieni) i horrory (S. Meyer, S. King) oraz klasyka (H. Sienkiewicz, A. Mickiewicz – 2 uczniów podało o zgrozo! „Potop” A. Mickiewicza), zasmuca fakt, że ¼ młodzieży nie podała żadnego tytułu;
     • najczęstszym źródłem informacji o książkach, które warto przeczytać są rówieśnicy i oczywiście wszechobecny internet.
     środa, 12 października 2011

     Uczeń Klasy IIIc Konrad Bodzak nagrodzony w konkursie literackim

     Wczoraj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VIII Regionalnego Konkursu Literackiego im. Apolinarego Nosalskiego "Myśli w słowa zamknięte".
     Wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej otrzymał uczeń naszej szkoły Konrad Bodzak za wiersz pt. "Noblistka". W nagrodę otrzymał książkę Czesława Miłosza "Zniewolony umysł" oraz tomik "Myśli w słowa zamknięte", na który składają się utwoty nagrodzone we wczesniejszych edycjach konkursu.
     Gratulujemy Konradowi i życzymy, aby dalej rozwijał swój talent i odnosił sukcesy w twórczosci poetyckiej.

     W czasie uroczystści mogliśmy obejrzeć wystawę dotyczącą Czesława Miłosza w związku z obchodzonym Rokiem Miłosza. Ciekawą prezentację multimedialną o pisarzu przygotowała również młodzież milanowskiego liceum.
     Wiele cennych wskazówek dotyszących techniki pisania zaprezentował przewodniczący jury konkursu, literat Longin Jan Okoń.  Na zakończenie, w sposób ciekawy i żartobliwy, warsztaty literackie poprowadził Adam Świć - kierownik domu kultury w Kocku.
     Było to bardzo miłe spotkanie ludzi  zaangażowanych w tworzenie i promowaniem twórczości literackiej w naszym regionie.

     poniedziałek, 3 października 2011

     "Rocznik Parczewski" t. 3 w bibliotece

     Miło mi poinformować, że zbiory biblioteki szkolnej powiększyły się o 3 tom "Rocznika Parczewskiego" wydanego pod redakcją Stanisława Jadczaka i przy współpracy Bogumiły Sarnowskiej.

     Na uwagę zasługuje w nim artykuł "Żydzi w Parczewie" napisany przez redaktora książki. We wstępie artykułu czytamy: " W polskiej literaturze historycznej nie ma publikacji poświęconych historii Żydów parczewskich. Niniejszym szkicem chciałbym, choćby w zarysie, wypełnić tę lukę. Wydaje się to celowe tym bardziej, że wydarzenia powojenne wpisały Parczew na karty światowej historii Żydów. Niestety w negatywnym świetle." Stanisław Jadczak w swojej pracy ukazuje dzieje Żydów parczewskich od XVI do XX wieku. Największa część publikacji poświęcona jest historii Żydów w okresie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Ujęta jest ona w podrozdziałach: Marsz śmierci, Holocaust w Parczewie, Sprawiedliwy z Parczewa, Jak Feniks z popiołów, Pogrom w Parczewie i "Nadmienia się, że narodowości żydowskiej w Parczewie nie ma".

     O obecności Żydów w Parczewie świadczą nieliczne budynki będące ich własnością przed 70 laty oraz pomniki na dawnym cmentarzu żydowskim.

     W zbiorach naszej biblioteki szkolnej znajduje się jeszcze jeden namacalny dowód istnienia tej narodowości w Parczewie. Jest to zeszyt dyktand z języka polskiego żydowskiej dziewczyny Ruchli Wajnberg zamieszkałej na ulicy Kościelnej 18. Jak wynika z napisu na okładce zeszyt został założony w 1938 roku, a jego właścicielka  chodziła do II klasy. Nie wiadomo w jaki sposób zeszyt ten przetrwał tyle lat i trafił do biblioteki, a znalazłam go w jednej z obszernych książek podczas przeprowadzania selekcji zbiorów. Nie wiadomo także jaki los spotkał Ruchlę, może przetrwała holocaust.
     Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć znamienne teksty dwóch dyktand:
     "Bardzo dawno temu, gdy kraj narodu żydowskiego zamieszkały przez Żydów, za czasów panowania króla Salomona, w kraju tym panował dobrobyt. Lecz niedługo sądzone było narodowi żydowskiemu żyć szczęśliwie. Naród żydowski wiele okresów dobrych i złych pamięta, lata dobrobytu, intensywnej mozolnej pracy i obrony granic państwa swego. Lub też okresy ciężkiej niewoli między mocarstwami świata"; 
     "Każdy naród powinien mieć swój kraj. Naród i kraj są to dwie nie rozłączalne rzeczy. Naród może tylko tworzyć i egzystować mając własny kraj, czyli własne terytorium. Narody, które nie maja własnego kraju znajdują się w rozproszeniu. A że znajdują się w obcym kraju są mniejszością narodową danego kraju w jakim sie znajdują"

     W dziale "Kultura" rocznika znalazły się m.in. artykuły: Życie i działalność Augusta Zamojskiego, 55-lecie Biblioteki Pedagogicznej w Parczewie, Biblioteki publiczne w powiecie parczewskim, Charyzmatyczna patronka biblioteki w Sosnowicy.
     Zachęcam do lektury rocznika, poznawania historii naszej małej ojczyzny.