Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
wtorek, 29 listopada 2016

Szkolny konkurs fotograficzny


Plakat wykonał Patryk Skowronek
Zapraszam do udziału w piątej edycji konkursu fotograficznego. W tym roku organizujemy go z uczniami klasy I e o profilu matematycznym, z tego też wynikło piękne połączenie matematyki z czytaniem.
Poniżej zamieszczam regulamin konkursu:


SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
   "Błędem bezwzględnym jest
        nie czytać- Kto czyta jest piękny"
 
Organizator:
Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie oraz uczniowie klasy I e
Cele konkursu:
Celem konkursu jest pokazanie, że prawdziwe piękno kryje się we wnętrzu człowieka, a w jego rozwijaniu może pomóc czytanie książek. Ma on również na celu: pogłębianie pasji i zainteresowań fotografią, rozwijanie wrażliwości artystycznej i inwencji twórczej uczniów oraz dobrą zabawę.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie.
Zasady konkursu:
  1. Czas trwania konkursu od 1 grudnia 2016 r. do 7 stycznia 2017r.
  2. Każdy uczeń może zgłosić od 1 do 3 prac, jednak nagroda zostanie przyznana wyłącznie za jedno, najlepsze zdjęcie.
  3. Zgłoszenie fotografii odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres biblioteka_lo@interia.pl. Przesłane pliki muszą być zatytułowane tematem konkursu, imieniem, nazwiskiem oraz klasą osoby przesyłającej prace do 7 stycznia 2017r.
  4. Przysyłając prace uczestnik jednocześnie zaświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz że posiada do nich pełne prawa autorskie.
  5. Fotografie mogą być w dowolnym formacie. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo. Zdjęcia mogą być wykonywane telefonem komórkowym.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły i biblioteki z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
Zasady rozstrzygania konkursu:
  1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  2. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z werdyktem jury.
  3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczania nagród.
  4. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.