Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
wtorek, 24 czerwca 2014

Obchody 450 rocznicy przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie

W związku z przypadającą w tym roku 450 rocznicą przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego przez króla Zygmunta Augusta na sejmie w Parczewie podejmowane są różnorodne działania upamiętniające to doniosłe wydarzenie.
Jednym z nich jest organizacja konferencji naukowych w ramach projektu "Dzieje Parczewa" realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie. 23 maja  w świetlicy naszej szkoły odbyło się drugie ze spotkań pod hasłem "Tradycja i kultura - wielokulturowy Parczew"

Konferencję prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tematy poruszane przez wykładowców to: kultura tradycyjna i regionalna Parczewa i okolic, zabytki, społeczność żydowska, relacje międzywyznaniowe w XIX w., Rosjanie i wpływy rosyjskie oraz stosunki narodowościowe i wyznaniowe w XX wieku. Zebrani na sali miłośnicy historii Parczewa mieli możliwość wysłuchania ciekawych referatów oraz zabrania głosu w dyskusji.Z okazji obchodów przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego oraz 100-lecia wzniesienia kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, została wydana publikacja "Historia kościoła parczewskiego i jego parafii" , którą otrzymaliśmy w darze od Urzędu Miejskiego w Parczewie.


Główną część książki stanowi praca księdza Piotra Aleksandrowicza zatytułowana "Parczew. Historia miasta i parafii" z 1964 roku. Autor przedstawił w niej na tle dziejów Parczewa historię kościołów parczewskich oraz duchowieństwo i życie religijne parafii. W rozdziale "Parczew 1564 - przyjęcie przez róla i senat ustaw Soboru Trydenckiego" znajduje się dokładny opis w jakich okolicznościach zostały zatwierdzone uchwały soborowe. Przytoczone są w nim także wypowiedzi uczestników obrad sejmu koronnego: płomienna mowa nuncjusza papieskiego Commendoniego oraz odpowiedź króla Zygmunta Augusta potwierdzająca przyjęcie dekretów soboru. Praca księdza Aleksandrowicza powstała w oparciu o bogaty zbiór dokumentów źródłowych rękopiśmiennych (zgromadzonych w archiwach kościelnych i państwowych) i drukowanych oraz opracowań historycznych.
Książkę uzupełnia rozdział "100 lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela" napisany przez Stanisława Jadczaka, a przedstawiający budowniczych kościoła i proboszczów parafii do czasów nam współczesnych.

Z obchodami soborowymi związana była także wizyta w naszej szkole s. Jadwigi Ambrozji Kalinowskiej - profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Siostra Ambrozja zajmuje się głownie tematyką humanizmu renesansowego, a szczególnie  jednym z przedstawicieli tego nurtu kardynałem Stanisławem Hozjuszem. Był on wybitną postacią należącą do czołowych przywódców Kościoła Katolickiego w XVI w. Kardynał Hozjusz był jednym z przewodniczących ostatniej sesji Soboru Trydenckiego i w dużej mierze przyczynił się do przyjęcia uchwał soboru przez króla Zygmunta Augusta na sejmie w Parczewie. 
W swoim wykładzie siostra Ambrozja przedstawiła polskie oblicze renesansowego humanizmu, jego strukturę, czyli wpływy obce oraz rodzimy dorobek w zakresie kultury, literatury, odnowy religijnej i tolerancji. Przedstawiła także postać Stanisława Hozjusza zdradzając, że poświęciła dwadzieścia cztery lata na badania dokumentów związanych z kardynałem, m.in. przekładając z łaciny bogatą korespondencję Hozjusza oraz jego współpracowników.Siostra Ambrozja jest absolwentką naszego liceum i odwiedziła szkołę w 1995 roku w czasie I Zjazdu Absolwentów. Podarowała wtedy do zbiorów biblioteki swoją publikację "Z dworu Stanisława Hozjusza".


Tym razem także pozostawiła publikacje związane z osobą kardynała Stanisława Hozjusza dedykując je naszej bibliotece, za co serdecznie dziękujemy.
niedziela, 22 czerwca 2014

Wakacje z książką

Zapraszam do udziału w akcji organizowanej przez bibliotekę pod hasłem:
 "Bądź wyjątkowy -
wypożycz sobie książkę na wakacje"
Na okres wakacji można wypożyczać książki "do poczytania", a także lektury, ktore będą opracowywane przez Was w przyszłym roku szkolnym oraz lektury, ktorych nie zdążyliście jeszcze ptrzeczytać w tym roku (zachęcam do nadrobienia zaległości).
 

 

wtorek, 10 czerwca 2014

Piszą o nas we "Wspólnocie Parczewskiej"

O wolontariacie czytelniczym prowadzonym w ramach programu "Poczytaj mi, przyjacielu" i o naszej bibliotece ukazał się artykuł we "Wspolnocie Parczewskiej".
Oto wycinek z gazety:

Konferencja bibliotekarzy w Lublinie

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie 27 maja odbyła się  konferencja nauczycieli bibliotekarzy z województwa lubelskiego zorganizowana przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tematem spotkania były "Formy współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących". Wzięło w nim udział około 100 bibliotekarzy (właściwie bibliotekarek, gdyż zauważyłam tylko jednego pana).

W czasie konferencji nauczyciele bibliotekarze z lubelskich szkół przedstawiali referaty dotyczące swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zaprezentowali różne jej formy i podali ciekawe propozycje współpracy biblioteki z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących.
Ostatnim punktem spotkania był pokaz zbiorów specjalnych biblioteki wojewódzkiej, w czasie którego uczestnicy mogli obejrzeć lubelskie inkunabuły i starodruki, a wśród nich najstarszą drukowaną książkę "Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą boską" z 1630 r.poniedziałek, 9 czerwca 2014

Maturzyści w bibliotece

Przeglądając zdjęcia w aparacie znalazłam jedno zrobione maturzystom przed egzaminem ustnym z języka angielskiego. W trakcie zdawania matur uczniowie często zaglądali do biblioteki w oczekiwaniu na swój egzamin. Tutaj uśmiechnięci Mateusz i Paweł z III e.