Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
wtorek, 27 października 2015

Uchwyć "Idealny moment"

Zapraszamy do udziału w IV Szkolnym Konkursie Fotograficznym, tym razem jego tematyka to "Idealny moment". Możecie przesyłać zdjęcia zrobione (nawet komórką) w tym szczególnym momencie, który sprawi, że zatrzymacie w kadrze chwilę niepowtarzalną: piękną, śmieszną, czy też zaskakującą.

Szczegółowy regulamin zamieszczam poniżej:


IV SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Idealny Moment”ORGANIZATOR
Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie i uczniowie klasy II a

CELE KONKURSU
  • rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej i inwencji twórczej
  • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu wolnego
  • prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii

UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły

TEMAT KONKURSU
Co liczy się w dobrej fotografii? Przede wszystkim idealny moment. Czasami wystarczy odrobina zwykłego szczęścia. Każdy z nas niemal codziennie jest świadkiem drobnych zdarzeń, które wywołują uśmiech, zachwyt lub zdziwienie. Trzeba tylko je uchwycić w kadrze. Czekamy na ciekawe, zabawne i zaskakujące zdjęcia zrobione przez Was w idealnym momencie.

ZASADY KONKURSU
1. Czas trwania konkursu - od 26 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r..
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,
- posiada zgody osób umieszczonych na fotografiach do upubliczniania ich wizerunku oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które te osoby mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu co najwyżej 3 zdjęcia o odmiennej tematyce.
5. Fotografie (odbitki czarno – białe, w sepii lub kolorowe na papierze fotograficznym) mogą być w dowolnym formacie. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo. Z uwagi na temat konkursu zdjęcia mogą być wykonane telefonem komórkowym.
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tytuł zdjęcia, imię , nazwisko i klasę.
7. Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej w terminie do 30 listopada 2015 r.
8. Prace konkursowe należy przesłać także w wersji elektronicznej na adres: biblioteka_lo@interia.pl . Przesłany plik ze zdjęciami powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem oraz klasą uczestnika konkursu, a zdjęcia powinny być opatrzone tytułem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły i biblioteki z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z decyzją jury.
3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród.
4. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).
2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
3. Regulamin będzie dostępny na tablicy ogłoszeń przy bibliotece, na stronie internetowej szkoły oraz blogu biblioteki."PoczytajMY" przedszkolakom


Rok szkolny 2015/16 jest rokiem, w którym szczególą uwagę przykłada się w szkołach do rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć trzeci rok czytania książek przedszkolakom z programem Centrum Edukacji Obywatelskiej "PoczytajMY" (w ostatnich dwóch latach był to program "Poczytaj mi, przyjacielu").
W tym roku młodzież z klasy I a z wielką ochotą zaangażowała się w realizację spotkań czytelniczych z dziećmi z przedszkola "Pod Krasnalem". Pierwsze spotkanie już się odbyło i obszerną relację z niego można przczytać na stronie szkoły.

Zdjęcia wykonała Karolina Lipka

  
czwartek, 22 października 2015

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2015

W październiku biblioteki szkolne tradycyjnie już obchodzą swoje święto. W tym roku przyświeca mu hasło: "Biblioteki szkolne rządzą".  Nasza biblioteka wraz z uczniami klasy I a i II a postanowiła w tym miesiącu:
  • zaprosić przedszkolakow do odwiedzenia naszej biblioteki, w ramach realizowanego programu "PoczytajMY",
  • zachęcić uczniow do udziału w IV Szkolnym konkursie fotograficznym, w tym roku tematyka konkursu to "Idealny moment",
  • zaprezentować wystawę p.t. "Literacki Nobel 2015".
Zapraszamy do aktywnego udziału w organizowanych przedsięwzięciach.