Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. LeGuin
wtorek, 17 października 2017

Nauczyciele promują książki i czytanie

W Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele, którzy odwiedzili naszą bibliotekę włączyli się w promocję nowości książkowych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tak wyglądała mała sesja zdjęciowa:
koleżanki anglistki i rusycystka,
kolega polonista
i... codzienna praca, przyjemna praca związana z ewidencją nowozakupionych książek, na które czekają stęsknieni uczniowie.


czwartek, 12 października 2017

VI Szkolny konkurs fotograficzny

Październik w bibliotece obfituje w konkursy. Wspólnie z klasą I e zapraszamy wszystkich uczniów do rozwijania lub obudzenia w sobie pasji fotografowania. Czekamy na wasze zdjęcia!

                                                               
Regulamin
VI SZKOLNEGO KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO
Stare vs nowe”
Organizator:
Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie i uczniowie klasy I e.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów.
2. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
Temat konkursu:
Zaprezentowanie w sposób twórczy zetknięcia starego z nowym, przeszłości z teraźniejszością. Przedmiotem fotografii mogą być ludzie, rzeczy i zjawiska.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie.
Zasady konkursu:
  1. Czas trwania konkursu od 12 października 2017 r. do 20 listopada 2017r.
  2. Każdy uczeń może zgłosić od 1 do 3 prac, jednak nagroda zostanie przyznana wyłącznie za jedno, najlepsze zdjęcie.
  3. Zgłoszenie fotografii odbywa się poprzez dostarczenie zdjęć do biblioteki oraz przesłanie pliku ze zdjęciami w formie elektronicznej na adres biblioteka_lo@interia.pl. Zdjęcia oraz przesłane pliki powinny zawierać temat konkursu, imię i nazwisko oraz klasą osoby zgłaszającej prace.
  4. Fotografie mogą być wykonane w dowolnym formacie. Zdjęcia mogą być przetwarzane komputerowo.
  5. Przysyłając prace uczestnik jednocześnie zaświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz że posiada do nich pełne prawa autorskie.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły i biblioteki z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
Zasady rozstrzygania konkursu:
  1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  2. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z werdyktem jury.
  3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczania nagród.
  4. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.