Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
piątek, 25 stycznia 2019

"PoczytajMY" po raz szósty

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego realizowaliśmy już po raz szósty program Centrum Edukacji Obywatelskiej "PoczytajMY". Z trzema uczennicami z klasy I a: Julią, Weroniką i Martyną tworzyłyśmy klub czytelniczy, który organizował spotkania wokół książki z dziećmi z Publicznego Przedszkola Nr 2 im. J. Korczaka w Parczewie.

Dziewczęta w czasie spotkań organizowały zajęcia integracyjne z dziećmi, czytały im opowiadania i bajki, rozmawiały o przeczytanych treściach, prowadziły zabawy ruchowe.
Dzięki udziałowi w programie wiedzą one, jak ważne jest czytanie dzieciom: rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację, uczy wartości, rozwija słownictwo. Z drugiej strony spotkania te przyniosły korzyści im samym ucząc cierpliwości, przezwyciężania nieśmiałości i występowania przed publicznością oraz kreatywności w przygotowaniu spotkań.

Z relacji dziewcząt wynika, że czas spędzony z dziećmi sprawiał im radość i przyjemność, pozwalał oderwać się od rzeczywistości i znowu być dzieckiem oraz że warto angażować się w pracę na rzecz innych. Uczennicom podobała się otwartość dzieci, ciepła i przyjazna atmosfera spotkań oraz radość maluchów okazywana na każdym spotkaniu.


Dziękuję dziewczętom za zaangażowanie się, za poświęcenie swojego czasu i uwagi dzieciom, które przecież jest niczym innym, jak formą miłości i oddania cząstki siebie innym.

środa, 23 stycznia 2019

Chyłka wkroczyła do biblioteki

Z radością informuję, że cała seria książek z parą prawników mecenas Joanną Chyłką i aplikantem Kordianem Oryńskim autorstwa Remigiusza Mroza jest już dostępna w bibliotece. Otrzymaliśmy ją w darze od nauczycielki naszej szkoły, za co bardzo dziękujemy. Książki te cieszą się niesłabnącą popularnością u czytelników, a ostatnio zainteresowanie nimi wzrosło dzięki ekranizacji tomu "Zaginięcie".

czwartek, 8 listopada 2018

Śladami Niepodległej (fotoreportaż)


Dzień I
Dnia 12.09.2018 r. wyruszyliśmy szlakiem śladów odzyskania niepodległości.W piękny, słoneczny dzień trwającego jeszcze lata, zainspirowani publikacją pana Lechosława Płowasia Legendy i podania z oczeretów Lasów Parczewskich (2013), chcieliśmy odnaleźć wymieniony w broszurze pomnik członków Polskiej Organizacji Wojskowej poległych 11 listopada 1918 r.
 

Uczniowie klasy II d rozpoczynają poszukiwania...   
                                                              
Wyruszamy ze szkoły i kierujemy się na cmentarz przy bazylice.

Podczas naszej wędrówki dostrzegamy, że ulice miasta udekorowane są barwami narodowymi. 

Przed bramą cmentarza jeszcze raz przeglądamy informacje o pomniku i dzielimy się na dwie grupy, aby ułatwić poszukiwania.

Nieopodal wejścia na cmentarz zauważyliśmy zbiorową mogiłę żołnierzy poległych w okolicach Parczewa w czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. 

Przy głównej alei, w centrum cmentarza, znajduje się pomnik upamiętniający martyrologię społeczności parczewskiej podczas II wojny światowej. Z napisów na pomniku dowiadujemy się, że pomnik wystawiono 11 XI 1988 r. w 70-lecie Niepodległości. Z inicjatywy nauczycieli,  przy zaangażowaniu uczniów naszej szkoły,  zniszczony upływem czasu pomnik został odrestaurowany i odsłonięty 15 IX 2015 r.

Podczas naszych poszukiwań natrafiliśmy na pomnik Stanisława Rentflejsza kierownika Szkoły Powszechnej nr 2 w Parczewie. Został on ujęty w 1941 roku przez Gestapo, a następnie w czasie próby ucieczki śmiertelnie postrzelony.

Niestety nie udaje nam się odnaleźć pomnika peowiaków. 

                                    
Opuszczając cmentarz zatrzymaliśmy się przy Pomniku Powstania Styczniowego, by oddać hołd poległym w tym zrywie wyzwoleńczym mieszkańcom Parczewa i okolic.
         
Wracając do szkoły, zauważyliśmy że mieszkańcy aktywnie angażują się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z twórcami Niepodległej: Józefem Hallerem, Józefem Piłsudskim i Ignacym Paderewskim. 

Dzień II
Po nieudanej próbie odnalezienia pomnika członków Polskiej Organizacji Wojskowej, poprosiliśmy o pomoc  Lechosława Płowasia autora  Legend i podań z oczeretów Lasów Parczewskich. 

 
Następnego dnia uczniowie klasy III d spotkali się w umówionym miejscu i tam pan Lechosław, dobrze znający parczewską nekropolię, wskazał miejsce pochówku poległych żołnierzy. 


W starej części cmentarza, przy wejściu z placu kościelnego od strony plebanii, znajduje się poszukiwany przez nas pomnik peowiaków poległych w listopadzie 1918 r.
Napis na pomniku głosi:
11 XI 1918
W walce
o niepodległą Polskę
oddali swe życie
żołnierze
Polskiej Organizacji Wojskowej:
por. Antoni Olszewski,
szer. Edward Czarnacki.
Zginęli w walce
aby wolna była Polska.
Cześć ich pamięci.
Pomnik ufundowało społeczeństwo Parczewa w 1978 roku, a więc na 60-lecie odzyskania Niepodległości.
O tym jak przebiegał w Parczewie pamiętny dzień 11 listopada dowiadujemy się z relacji uczestnika tamtych wydarzeń skauta Bolesława Jucia zamieszczonej w książce Z dziejów Parczewa Apolinarego Nosalskiego (1998):
"Rano w dniu 11 listopada 1918 r. około godziny 4.30 odbyła się zbiórka skautów w stodole u Mikołaja Błażewicza. Było ich 16, z tego 8 posiadało broń krótką. Wyszli rozbrajać Niemców. Główny posterunek niemiecki mieścił się w szkole, gdzie obecnie jest przedsiębiorstwo "Gracja"(obecnie sklep Biedronka). Gdy skauci podeszli, w budce przy drzwiach wartownik spał. Przystawiono mu rewolwer do głowy i zbudzono. Skauci skoczyli na górę, gdzie były stojaki z karabinami. Jednocześnie wpadli Niemcy w kalesonach, ale na widok wycelowanych rewolwerów podnieśli ręce do góry i poddali się. Było ich 27. Zdobyto broń: 3 lekkie karabiny maszynowe i 30 karabinów ręcznych.
Początkowo myślano, że wszyscy Niemcy znajdowali się w zdobytej szkole. Ale ktoś dał znać, że 6 Niemców jest jeszcze w kamienicy Kaczyńskiego przy Rynku. Wysłano więc na zwiady Barańczuka z Koczerg, Bolesława Jucia i trzeciego jako dowódcę (nazwiska nie zapamiętano). Przy mości na rzece Konotopie nastąpiło spotkanie z Niemcami. Wynikła strzelanina, w czasie której został zabity Barańczuk, a dowódca patrolu lekko ranny. Nadeszła pomoc ze szkoły i w wyniku silnego ostrzału Niemcy poddali się. Okazało się, że przy moście zginął także Czarnacki (Edward - przyp. A.N.), brat Antoniego Czrnackiego. 11 listopada około godziny 10 Parczew był już wolny."
Parczewskim bohaterom niepodległości oddawano cześć w okresie międzywojennym. W publikacji Historia kościoła parczewskiego i jego parafii (2014), w biogramie proboszcza Feliksa Ostoyskiego czytamy " W 1928 roku ks. Ostoyski zorganizował z rozmachem obchody 10-lecia Niepodległości. Odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym, po której ruszył pochód na cmentarz - tam złożono wieniec na grobie bohaterów Czarnackiego i Olszewskiego poległych przy rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 roku.
                                                              
Zdjęcie licealistów z naszym przewodnikiem wieńczące poszukiwania. 

Pan Lechosław Płowaś, oprowadzając nas po cmentarzu, pokazał nam także zabytkowy pomnik powstańca styczniowego porucznika Władysława Biernackiego z Siemienia, który poległ 24 VIII 1863 r. w bitwie pod Fajsławicami. 

Zatrzymaliśmy się także przy mogile "Kleeberczyków"...

... oraz żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez hitlerowców 17 I 1944 r.

Epilog 
Podążając śladami Niepodległej uczniowie naszej szkoły przeszli pod pomnik, znajdujący się w pobliżu naszego liceum. 

Pomnik Wolności wzniesiono w 1928 roku w pobliżu magistratu w miejscu nieistniejącego kościoła Świętego Ducha. Trzymetrowa kolumna z granitu zwieńczona jest orłem zrywającym się do lotu.
Na tablicy widnieją daty 1795-1918 i napis: "Po stu dwudziestu trzech latach strasznej niewoli - zmartwychwstałej ojczyźnie". 
Skwerek z "pomnikiem pod orzełkiem" jest ulubionym miejscem spotkań parczewskiej młodzieży. 

Pamiątkowe zdjęcie uczniów klas Ia, IId i IIId z panią dyrektor Beatą Tryniecką. 

Odwiedzając miejsca związane z  odzyskaniem niepodległości uczciliśmy naszych przodków
walczących o wolną Polskę. Niech pamięć o nich będzie zawsze żywa w naszych sercach.

Autorzy zdjęć: Kamila Mazurek, Dominik Lisiecki, Maja Trochunowicz, Aneta Boguszewska
Tekst: Kamila Mazurek, Oliwia Wodzińska
Koordynator projektu: Bożena Prokopiuk

czwartek, 18 października 2018

Święto biblioteki

Wczoraj świętowaliśmy imieniny naszej biblioteki zorganizowane z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczennice klasy I a pięknie udekorowały solenizantkę balonami i serpentynami. Dla gości odwiedzających w tym dniu bibliotekę zostały przygotowane różne atrakcje.
Jedną z nich był Plebiscyt 100 na 100 - Sto książek na 100-lecie Niepodległości. Na białych i czerwonych kartkach można było wpisywać tytuły książek polskich autorów, które są dla nas ważne, wyrażają miłość do ojczyzny i kształtują kolejne pokolenia Polaków.


Niewiele osób wie, że w zbiorach naszej bibliotece można znaleźć książki wydane przed 1939 rokiem i postanowiliśmy je wyeksponować na wystawie Skarby biblioteki. Znalazły się na niej, między innymi takie książki, jak: Album historyi powszechnej, Atlas państwa zwierzęcego (z kolorowymi ilustracjami) Kurta Lamperta z 1905 roku, Pisma Bolesława Prusa z 1904 roku, czy Pamiętniki Króla Stanisława Augusta  z 1915 roku. W większości tych książek widnieją pieczęcie Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoły Średniej w Parczewie powstałego w 1944 roku (obecnie nasze liceum) oraz Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Parczewie działającego w okresie międzywojennym w naszym mieście. 
Na oddzielnej wystawie znajdują się kserokopie Zeszytu dyktand z 1938 roku uczennicy klasy II Ruchli Wajnberg. Zeszyt został przypadkowo znaleziony w jednej z książek znajdujących się w bibliotece. Jest to jeden z nielicznych śladów obecności Żydów w przedwojennej społeczności Parczewa.
Uczniowie mogli także rozwiązywać przygotowane quizy i testy ze znajomości poprawnej polszczyzny, czytelnicze i  z wiedzy ogólnej, w zamian otrzymując słodki upominek.

Zapraszamy do odwiedzania biblioteki, oglądania wystaw i głosowania w plebiscycie 100 na 100 jeszcze do końca października.

środa, 17 października 2018

środa, 19 września 2018

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

Tradycyjnie od kilku lat nowy rok szkolny zaczynamy akcją Narodowego Czytania. W stuleciu Niepodległości czytaliśmy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Jest to powieść, która dotyczyła aktualnych problemów odrodzonej po ponad stuletniej niewoli Polski.
W tym roku miały miejsce dwie odsłony akcji: pierwsza odbyła się w szkole 7 września, a w dniu Narodowego Czytania (8 września) czytaliśmy w kawiarni Central Park w Galerii Fabel.Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję i czekamy na Narodowe Czytanie w przyszłym roku.

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Konkurs fotograficzny "Wolność kocham i rozumiem"

Zachęcam was do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym dla uczczenia stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W swoich pracach pokażcie, czym jest dla was patriotyzm i poczucie narodowej wspólnoty. W czasie wakacyjnych podróży, uczestnicząc w różnych wydarzeniach związanych z obchodami rocznicy, może uda wam się uchwycić, jak wyrażamy radość z odzyskanej wolności.

Regulamin konkursu fotograficznego
Wolność kocham i rozumiem”

I.  Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego Wolność kocham i rozumiem” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.
II.  Cele i tematyka konkursu
Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na to, czym dla nas, Polaków jest dzisiaj wolność w historycznym aspekcie jej odzyskania.
Prace fotograficzne zgłoszone do konkursu powinny poruszać tematykę związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tzn. dotyczyć miejsc, osób, pamiątek, zjawisk związanych z niepodległością kraju i jej odzyskaniem oraz ich wszelkich połączeń i wyobrażeń.
Cele szczegółowe konkursu:
 • rozwijanie zainteresowania uczniów historią kraju i regionu;
 • zachęcenie uczniów do poszukiwania interesujących miejsc i zabytków w kraju i okolicy swojego miejsca zamieszkania, także miejsc zapomnianych i dokumentowania piękna „małej ojczyzny”;
 • Rozbudzanie w uczniach szacunku do narodowych symboli, historii i tradycji;
 • Rozwijanie umiejętności fotografowania;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i piękna.
II.  Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do młodzieży I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie.
III.  Zgłaszanie prac
  1. Konkurs trwa od 13 czerwca do 30 września 2018 r.
  2. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie zdjęć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły w dniach od 3 do 30 września 2018 r..
  3. Format zdjęć minimum 20cm x 30cm (A4).
  4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze lub 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.
  5. Na odwrocie zdjęć prosimy podać następujące informacje:
 • imię i nazwisko, klasa
 • tytuł fotografii,
 • datę i miejsce wykonania fotografii
6. Do zdjęcia należy dołączyć podpisany załącznik nr 1
7. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
9. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i instytucji współpracujących z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione. O ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione osobiście.

V.    Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI.  Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.Załącznik nr 1

Oświadczam, że jestem autorem fotografii

...........................................................................................................................
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora Konkursu Fotograficznego „Wolność kocham i rozumiem” nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).….........................................................          ...........................................................
            (podpis rodzica/opiekuna)                                               (podpis ucznia)