Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
środa, 15 maja 2013

X Konkurs Literacki "Myśli w słowa zamknięte"

(fot. GOK w Siemieniu)
Jak co roku o tej porze zachęcam Was do udziału w regionalnym konkursie literackim "Myśli w słowa zamknięte". Tradycyjnie od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział i zdobywają nagrody. Mam nadzieję, że i w tym roku nie zawiedziecie.

W tej edycji konkurs jest szczególnie poświęcony Apolinaremu Nosalskiemu w 45 rocznicę jego debiutu literackiego.

O ubiegłorocznym konkursie możecie poczytać tutaj .

Regulamin konkursu:


POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CENTRUM KULTURY W PARCZEWIE
pod honorowym patronatem:
STAROSTY PARCZEWSKIEGO 
WÓJTA GMINY MILANÓW

OGŁASZA

Konkurs Literacki

im. Apolinarego Nosalskiego

„Myśli w słowa zamknięte”


Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów literackich, oraz przybliżenie postaci i twórczości patrona konkursu - nauczyciela, literata, regionalisty: Apolinarego Nosalskiego
REGULAMIN KONKURSU
Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów (dowolna tematyka), jak i wieku twórców.
Utwory będą oceniane w czterech kategoriach:
I - uczniowie szkół podstawowych
II – uczniowie gimnazjów
III – młodzież szkół ponadgimnazjalnych
IV – dorośli 
Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. Nadesłanie w maszynopisie i na CD 1-3 wierszy lub 1 tekstu prozaicznego (esej, reportaż, nowela, opowiadanie, list, kartka z pamiętnika – do 3 stron)
  1. Teksty powinny być nadesłane w 3 egzemplarzach. Każdy zestaw należy zaopatrzyć w słowne godło (pseudonim). Do tekstów trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym słownym godłem, co utwory i numerem kategorii wiekowej, zawierającą następujące informacje:
  • nazwisko i imię (imiona)
  • adres domowy, nr telefonu, e-mail
  • wiek
  • zawód (uczniowie podają nazwę szkoły, klasę)
 Kopertę należy opatrzyć hasłem:Konkurs Literacki - 2013”.

Uczestnicy mogą uzyskać nagrodę specjalną za tekst prezentujący sylwetkę i dorobek twórczy Apolinarego Nosalskiego
  1. NAGRODY
Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (zestawy książek): 
za I miejsce zestaw wartości 200 zł.,
II miejsce zestaw wartości 150 zł.
III miejsce zestaw wartości 50zł.

  1. Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2013 r.
Adres do korespondencji:
Powiatowa Biblioteka Publiczna
- Centrum Kultury w Parczewie
21-200 Parczew
ul. Jana Pawła II 36/20

Dodatkowych informacji udziela:
Kamila Sternik 
Tel. (83) 355-15-76, e-mail: pbp-ck@wp.pl
Na konkurs nie wolno przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.Oceny utworów dokona jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą min. regionalni literaci.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie 2 października 2013 r. 
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Nagrodzone i wyróżnione utwory będą publikowane w prasie regionalnej i tomiku pokonkursowym.
Przystąpienie do konkursu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie utworów bez wypłaty honorariów autorom prac.