Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
czwartek, 30 października 2014

Zaczynamy drugi rok z programem "Poczytaj mi, przyjacielu"

W ankiecie dotyczącej potrzeb i oczekiwań uczniów w stosunku do działalności biblioteki, przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku szkolnego, wielu uczniów zadeklarowało chęć uczestnictwa w wolontariacie czytelniczym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów miło mi poinformować, że w tym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację programu "Poczytaj mi, przyjacielu". Wezmą w nim udział uczniowie z klasy II a  o profilu humanistycznym z edukacją filmową, a czytać będziemy dzieciom z Publicznego Przedszkola nr 1 "Pod Krasnalem" w Parczewie.

czwartek, 2 października 2014

Regulamin konkursu fotograficznego

Przedstawiam Wam Regulamin III Szkolnego Konkursu Fotograficznego:


III SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Jesienne inspiracje z książką”

ORGANIZATOR

Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie

SPONSORZY

Bank Spółdzielczy w Parczewie

Fotosłowik – studio fotograficzne

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie

CELE KONKURSU
  • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
  • prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
  • popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży
UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży naszej szkoły

TEMAT KONKURSU

Jesienne inspiracje z książką” - przedstawienie książki lub osoby czytającej w jesiennym krajobrazie; ukazanie jej na tle bogactwa jesiennych kolorów: liści, kwiatów, owoców ...

ZASADY KONKURSU

1. Czas trwania konkursu - od 3 października 2014 do 29 października 2014.

2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,

- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich upublicznienie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu

4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

5. Fotografie (odbitki czarno – białe, w sepii lub kolorowe na papierze fotograficznym), mogą być w dowolnym formacie. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.).

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tytuł zdjęcia, imię , nazwisko i klasę.

7. Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej w terminie do 29 października 2014 r.

8. Prace konkursowe należy przesłać także w wersji elektronicznej na adres: biblioteka_lo@interia.pl . Przesłany plik ze zdjęciami powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem oraz klasą uczestnika konkursu, a zdjęcia powinny być opatrzone tytułem.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły i biblioteki z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z decyzją jury.

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

4. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. Regulamin będzie dostępny na tablicy ogłoszeń przy bibliotece, na stronie internetowej szkoły oraz blogu biblioteki.


"Kto czyta książki, ten żyje podwójnie"

Pod takim hasłem w tym roku rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Nasza biblioteka włącza się także do świętowania i wraz z klasą II a przygotowała nasępujące propozycje:
  • III Szkolny Konkurs Fotograficzny p.h. "Jesienne inspiracje z książką"
  • przeprowadzenie sondażu wśród uczniów: "Jaką książkę zabrałbyś na wyspę bezludną i dlaczego?" - uczniowie wykonali już scenografię do tego zadania, jest to palma mająca 2 metry wysokości, pod którą można usiąść i napisać lub opowiedzieć o swojej ulubionej książce - najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone
  • zabawy literackie: poczta literacka, limeryki, tautogramy przeprowadzone wśród uczniów na zajęciach bibliotecznych
Zachęcam Was do zaglądania do biblioteki i wzięcia udziału w akcji promującej książki i biblioteki. Nawiązując do hasła konkursu warto odkryć swoje drugie życie, którym może być książka, bo ten kto nie czyta przeżyje tylko swoje życie, a czytający przeżyje więcej.